5. marca 2008 je Univerzo v Ljubljani obiskala evropska komisarka za regionalno politiko prof. Danuta Hübner. Ogledala si je Center odličnosti za informacijske in komunikacijske tehnologije (CO-ICT), ki ga vodi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Datum objave: 06.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Doc. dr. Andrej Kos iz Laboratorija za telekomunikacije FE UL je v uvodni predstavitvi delovanja centra poudaril, da so v projekte CO-ICT vključena vodilna slovenska podjetja na področju telekomunikacij, projektni partnerji pa prihajajo iz vseh slovenskih regij. Hkrati so projekti in cilji naravnani na potrebe medregionalnih in svetovnih trgov. Vsebinsko se projekti centra delijo na sedem sklopov:

  • tehnologije za izobraževanje in razvoj inovacijskih okolij
  • govorne in slikovne tehnologije v ICT
  • obvladovanje procesa razvoja in informacijskih tehnologj pri razvoju rešitev za elektronsko poslovanje
  • protokoli in integracija storitev v konvergenčnih sistemih NGN
  • brezžične komunikacijske platforme
  • verifikacija pravilnosti delovanja kouinikacijskih sistemov

CO-ICT je z rezultati že bistveno presegel začetna pričakovanja ter upravičil naložbe partnerjev in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Eden izmed rezultatov dela je multimedijski center Fakultete za elektrotehniko UL, ki je eden izmed najsodobnejših koferenčnih prostorov v Sloveniji. Dr. Kos je posebej izpostavil nove projekte usmerjene v  vzpostavitev standarda televizije naslednje generacije, ki premore interaktivne storitve in projekt razvoja tehnologije za širokopasovni dostop do interneta v področjih brez sodobne telekomunikacijske infrastrukture.

Vodja CO-ICT, prof. dr. Janez Bešter je poudaril, da so predpogoj za črpanje sredstev s strani partnerjev center pogodbe s podjetji, ki vsebujejo natančno definirane roke in cilje raziskav. Zato so raziskovalne skupine, ki sodelujejo v centru odličnosti zavezane k razvoju tehnologij in rešitev, ki imajo visoko uporabno vrednost, medtem, ko se hkrati ponuja možnost za industrijo, da se posluži subvencioniranega raziskovanja.

Komisarka prof. dr. Hübner je posebej pohvalila visoko stopnjo prenosa znanja iz raziskovalne dejavnosti v pedagoški proces, saj po navedbah predstavnikov FE UL prihaja do med 20 do 30 odstotnih dopolnitev študijskih vsebin v zadnjem letniku študija, ki odražajo spoznanja razvojnih naporov sodelavcev centra za odličnost v preteklem letu.

Ob zaključku ogleda fakultete so sodelavci CO-ICT na kratko predstavili projekt izgradnje in vzpostavitve TDC (Technology Design Center), ki je zamišljen kot začetek interdisciplinarnega sodelovanja na področju tehniških ved in vzpostavitvi intercisciplinarne doktorske šole. Tako bi se uspešna praksa CO-ICT lahko prenesla tudi na druge tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Projekt TDC vključujejo izgradnjo sodobne stavbe v v bližini tehniških fakultet in se ocenjuje na vrednost 20 milijonov evror. Univerza v Ljubljani si bo prizadevala pridobiti sredstva evropskih razvojnih skladov pri uresničitvi tega projekta.


Fotogalerija


Multimedijski center UL FE

Predstavitev dela ICT centra odličnosti

EU delegacija na predstavitvi

Delegacija v nadzorni sobi multimedijskega centra

Prihod delegacije na Fakulteto za elektrotehniko UL

prof. dr. Janez Bešter in komisarka prof. dr. Danita Hübner