Ljubljana, 7. marca (STA) - Na območju predvidene nove Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (NUK II) naj bi opravili še nekatera arheološka izkopavanja, avgusta pridobili gradbeno dovoljenje in še letos začeli z gradnjo, je zagotovila ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler Dolinar. NUK II naj bi bil zgrajen do sredine leta 2011.

Datum objave: 07.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ministrica in ljubljanski župan Zoran Janković sta po današnji seji gradbenega odbora podpisala pogodbo o neodplačnem prenosu parcele številka 305 z Mestne občine Ljubljana (MOL) na državo. Z današnjim prenosom zemljišča na državo je po besedah Kucler Dolinarjeve postorjeno vse, da bi lahko letos poleti zaključili postopke pridobivana gradbenega dovoljenja in da bi se dejansko letos začela gradbena dela.

Janković je ob tem poudaril, da projekt traja že predolgo in bi moral biti že končan. Kot ključno ugotovitev seje gradbenega odbora je izpostavil, da uporabniki NUK II soglašajo z vsebino in so jo v celoti potrdili. Odprta je še razmejitev ene parcele, kar pa naj bi po županovih besedah s sosedi rešili do konca marca. Mestni svet pa mora spremeniti sklep iz leta 2005 glede delitve zemljišč.

Gradbeni odbor je na seji 4. julija 2006 sprejel odločitev o fazni gradnji in po besedah ministrice se je od takrat veliko postorilo. Del potrebnih zemljišč so pridobili v letu 2006, ostala pa danes s podpisom prenosa objekta na Rimski 1 z mesta na državo, je dejala Kucler Dolinarjeva in dodala, da objekta ne bodo rušili, ker je spomeniško zaščiten.

Postopek pridobivanja zemljišč, potrebnih za prvo fazo, je zaključen. Septembra lani je bila izdelana nova idejna zasnova. Na podlagi tega je bila po besedah ministrice narejena tudi projektna naloga, ki je služila kot osnova za pripravo razpisa za pripravo projektne tehnične dokumentacije. Decembra lani je bilo na razpisu izbrano podjetje IBE, ki je tudi že uvedeno v delo.

Še pred tem so morali zaradi zastarelosti razpisne dokumentacije iz leta 1989 in odločitve o faznosti gradnje izdelati nov dokument o identifikaciji investicijskega projekta, ki je bil izdelan konec novembra lani.
V njem je bila ocenjena vrednost še potrebnih del za izvedbo prve faze. Za zaključek prve faze projekta bo potrebnih okoli 50 milijonov evrov, ki naj bi jih zagotovili iz proračuna in evropskih sredstev.

Letos je predvideno financiranje v višini okoli 1,8 milijona evrov, v letu 2009 je skupaj s sredstvi strukturnih skladov EU predvidenih 8,5 milijona evrov. V letih 2010 in 1011 bo zagotovljenih približno 20,3 milijona evrov iz strukturnih skladov, iz proračuna pa bo treba v letih 2010-2012 zagotoviti okoli 19,4 milijona evrov, je pojasnila Kucler Dolinarjeva.

Terminski plan predvideva zaključek prve faze sredi leta 2011, kar pomeni dokončanje vseh prostorov potrebnih za Narodno univerzitetno knjižnico (NUK) in Centralno tehnično knjižnico (CTK). Izbrani arhitekturni atelje Marko Mušič je po določitvi novega obsega prve faze julija lani opravil ponovno uskladitev z nosilcema programov, NUK in CTK. Ministrica in župan sta ob tem poudarila pomen sodelovanja nosilcev programov pri izvedbi projekta, saj se bodo le tako uporabniki in zaposleni v novih prostorih dobro počutili.

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine je pred dnevi sporočil, da arheološka izkopavanja niso izvedli v celotnem obsegu. Gradbeni odbor jih je na današnji seji pozval, da se dela lotijo prioritetno. V zavodu so zagotovili, da to ne bo oviralo same gradnje in predvidenega začetka gradbenih del. Arheologi naj bi z deli končali do poletja.

Na pobudo ministrstva je bil projekt izgradnje NUK II uvrščen med 35 največjih nacionalnih projektov v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki jo je vlada sprejela 12. oktobra 2006. Ministrstvo projekt vodi pod delovnim naslovom Narodna univerzitetna knjižnica Jožeta Plečnika Ljubljana, ki pa ni nujno tudi uradno ime knjižnice. Ob tem je Kucler Dolinarjeva pojasnila, da se stari NUK ohranja, o vsebini pa se bodo dogovorili z nosilci programov.

Konec februarja je računsko sodišče izdalo revizijsko poročilo, v katerem ugotavlja, da obstaja veliko tveganje, da prva faza gradnje NUK II, ki obsega gradnjo osrednjega objekta, do leta 2011 ne bo končana. Od ministrstva pričakuje, da bo v 90 dneh pripravilo oceno tveganj in ustrezno dopolnilo terminski načrt za prvo fazo projekta. Pričakuje pa tudi okvirni načrt za drugo in tretjo fazo projekta izgradnje NUK II.

Ministrica je zagotovila, da bodo odzivno poročilo pripravili. Glede pomanjkljive dokumentacije skoraj 20-letnega projekta, na kar je tudi opozorilo računsko sodišče, pa je ministrica pojasnila, da razpolagajo z vso dokumentacijo, ki je potrebna za to fazo gradnje. Kucler Dolinarjeva obžaluje, da se dokumentacija ni shranjevala na ustreznejši način.