V četrtek 13. marca 2008 ob 13.00 uri bo v sejni sobi dr. Ivana Hribarja delovni sestanek s prodekani za študijske zadeve članic UL

Datum objave: 11.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Dnevni red:

  1. Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov
  2. Problematika absolventskega staža
  3. Pravilnik o izdaji diplome in potrdil o izobraževanju
  4. Izvajanje študijskih programov ali njihovih posameznih delov v tujem jeziku
  5. Informacija o odločbi Ustavnega sodišča
  6. Urejenost spletnih strain
  7. Razvoj e-študenta in aktivnosti članic
  8. Razno