Datum objave: 17.03.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Kaj je javno-zasebno partnerstvo? Borut Bratina, Večer, sobota, 17. marec 2007
 
Konec 2006 smo dobili Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. B.B. z EPF UM meni, da bi bil odličen primer takega partnerstva sistem izobraževanja, v katerem bi država sorazmerno sofinancirala npr. višje, visoke šole in fakultete, določen del pa bi prispevali študenti sami. Socialne razlike bi razreševali s štipendijami. Zdaj pa del študentov (izredni) plačuje visoke šolnine, drugi pa nič. Študij je javni in zasebni interes. V dejavnostih, kjer delovanje tržnih zakonitosti ni učinkovito mora država zagotoviti javne službe tako, da so dostopne vsem.