Datum objave: 14.03.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

javna (mednarodna) objava prostih delovnih mest

 

 

Članica:

U niverza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

 

1.       Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj/učiteljica za področje matematika za nedoločen čas in polnim delovnim časom

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti s področja matematike.

Veljavni izvolitveni naziv izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje matematika.

Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podpilomskih študijskih programih,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.     Rok za prijavo:

30 dni, do vključno 14.04.2008

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: dekan prof. dr. Jožef Duhovnik

Telefonska številka: 01/477 14 16

E-mail: