Datum objave: 14.03.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

 

1.     Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI UČITELJ/UČITELJICA – DOCENT ZA PREDMETA DELOVNO PRAVO IN KAKOVOST DELOVNEGA ŽIVLJENJA

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti

Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje Delovnega prava in prava socialne varnosti

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-           organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-           predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,

-           vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-           usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-           znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-           skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov,

-           opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.     Rok za prijavo:

90 dni (Objava na Zavodu RS za zaposlovanje 14.03.2008)

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Alenka Majer

Telefonska številka: 01 / 300 62 36

E-mail: