Datum objave: 11.04.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

 

1.     Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE PREVODOSLOVJA

Nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat  znanosti s področja prevodoslovja, jezikoslovja ali literarnih ved za jezikovno kombinacijo angleščina-slovenščina.

Veljaven habilitacijski naziv za področje prevodoslovja in relevantna bibliografija.

Retorične sposobnosti, inovativnost.

Znanje slovenščine na visoki stopnji, ki je primerljiva s peto stopnjo (C1)Skupnega evropskega jezikovnega okvira (Common European Framework for Languages).

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

3.     Kratek opis del in nalog:

-          skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,

-          skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-          izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih - specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure, ipd.),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.     Rok za prijavo:

90 dni, do vključno 11.07.2008

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 / 241 10 28

E-mail: