Datum objave: 06.05.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj – docent

Za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti s področja gradbeništva.

Veljaven habilitacijski naziv docent za področje gradbene konstrukcije.

Izpolnjevanje pogojev ARRS za nosilca raziskovalnih projektov in mentorja mladim raziskovalcem.

Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju pedagoškega in raziskovalnega dela.

Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Retorične sposobnosti, inovativnost, organizacijske sposobnosti in komunikativnost.

Znanja za uporabo računalniških programov.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-          predavanja študentom in izvajanje drugih pedagoških aktivnosti v skladu z učnim načrtom,

-          mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij in drugih del,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mladih raziskovalcev,

-          znanstveno raziskovalno, razvojno in strokovno delo na raziskovalnih projektih,

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov.

 

4.    Rok za prijavo:

Datum objave: 06.05.2008, rok 90 dni; do 03.08.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 01 / 47 68 506

E-mail: