Datum objave: 13.05.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

 

1.     Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI/-A STROKOVNI/-A DELAVEC/-KA ŠTUDENTSKEGA REFERATA

Čas trajanja:določen čas enega leta in polni delovni čas, 3-mesečno poskusno delo

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba ekonomske, organizacijske ali upravne smeri.

Aktivno znanje angleškega Jessica.

Znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office.

Komunikativnost.

Organizacijske sposobnosti.

Eno (1) leto ustreznih delovnih izkušenj.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike,

-          organizacija izmenjave učiteljev, sodelavcev in študentov na podlagi podpisanih pogodb s tujimi univerzami in na podlagi individualnih dogovorov z vodenjem evidenc in pridobivanjem priporočil,

-          priprava mednarodnih razpisov in spremljanje razpisov za tečaje in konference ter po potrebi sodelovanje pri pripravi le-teh,

-          organizacija gostovanja tujih učiteljev,

-          sodelovanje pri predstavitvah članice na internetu in računalniških mrežah s področja študijskih in študentskih zadev,

-          informacijsko svetovalno delo s študenti ter administrativno vodenje svojega področja,

-          priprava in oblikovanje seznama predavanj članice in oblikovanje drugih gradiv za študente.

 

4.     Rok za prijavo:

10 dni, do 23.05.2008

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lojzka Baranašič

Telefonska številka: 01 / 477 11 40

E-mail: