Datum objave: 16.05.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2

 

1.     Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI UČITELJ NA KATEDRI ZA ZOBNE BOLEZNI IN NORMALNO MORFOLOGIJO ZOBNEGA ORGANA

Za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom.

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat  znanosti

Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa

Znanje slovenščine

Zaposlitev za nepolni delovni čas v UKC Ljubljana oziroma v drugem učnem zavodu UL MF.

 

3.     Kratek opis del in nalog:

-         

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.     Začetek dela:

01.10.2008.

 

5.     Rok za prijavo:

90 dni, od 16.05.2008.

Vlogo, ki ji morajo priložiti življenjepis in bibliografijo, naj kandidati oddajo na tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

6.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: doc. dr. Janja Jan , dr. dent. med – predstojnica Katedre za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa

Telefonska številka: 01 / 522 43 71 (tajništvo odseka za dentalno medicino)