Datum objave: 27.05.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Katedri za kirurgijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktor medicine

Veljaven pedagoški naziv za področje Kirurgija

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

Prednost bodo imeli kandidati, zaposleni v učnih zavodih izven UKC.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu

-           sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih

-           sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

 

4.    Rok za prijavo:

8 dni, od 27.05.2008 do 04.06.2008.

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek : Mirjam Trček , univ. dipl. prav.

Telefon : 01 / 543 7722

Elektronski naslov :