Datum objave: 23.05.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

VODJA RAČUNOVODSKO-FINANČNE SLUŽBE

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           organizacija in nadzor dela v računovodsko finančni službi v skladu s finančnimi predpisi,

-           vodenje in organiziranje dela službe tako, da je zagotovljena pravočasna izvršitev načrtovanih in dogovorjenih del po obsegu in kvaliteti, dajanje konkretnih navodil, spremljanje sprememb v uradnih listih, opozarjanje na nepravilnosti,

-           izdelava plana amortizacije in izvajanje nabave osnovnih sredstev,

-           vodenje glavne knjige po predpisanih sintetičnih kontih in odgovarjajočih analitičnih kontih,

-           izdelava kontnega plana članice,

-           izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,

-           izdelava finančnih planov v sodelovanju z vodstvom članice,

-           nadzor in spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev,

-           vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih,

-           obračun DDV,

-           sodelovanje z inventurnimi komisijami

-           izdelava raznih poročil in poročanje s področja financ,

-           sodelovanje pri proračunskem planiranju,

-           skrb za zavarovanje premoženja,

-           opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje

 

4.    Rok za prijavo:

8 dni, vključno do 04.06.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: ga. Marta Vihar, univ. dipl. prav.

Telefonska številka: 01 / 251 27 26

E-mail: