Datum objave: 30.05.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

1.     Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI UČITELJ NA INŠTITUTU ZA BIOFIZIKO.

Za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom (55 %).

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat  znanosti.

Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Biofizika.

Znanje slovenščine.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

3.     Kratek opis del in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.     Začetek dela:

01.10.2008

 

5.     Rok za prijavo:

90 dni, od 30.05.2008

 

6.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnik Inštituta za biofiziko akad. prof. dr. Saša Svetina, univ. dipl. fiz.

Telefonska številka: 01 / 543 7600