Datum objave: 27.05.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA UPRAVO

 

1.    Razpisano delovno mesto:

Univerzitetni/a učitelj/ica (za upravno-pravno področje) – 2 delovni mesti

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti pravne, upravne ali druge družboslovne smeri.

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva Univerze v Ljubljani (docent ali izredni profesor ali redni profesor) po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Retorične sposobnosti.

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Znanje angleškega jezika.

Znanje za uporabo računalniških orodij.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,

-           organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnimi načrti in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-           predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,

-           usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi seminarskih del, diplomskih nalog in drugih del,

-           znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.     Rok za prijavo:

90 dni od objave, do 25.08.2008.

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj

Telefonska številka: 01 / 580 55 60

E-mail: