Datum objave: 29.05.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, Večna pot 83

 

1.     Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT za področje Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri ali sorodno področje ekonomike.

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž).

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Doktor znanosti

Izvolitev v naziv docent za področje Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri ali sorodno področje ekonomike.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

 

4.     Rok za prijavo:

90 dni od objave

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Darko Klobučar

Telefonska številka: 01 / 423 11 61

E-mail: