Datum objave: 03.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

Vodja tehnično-vzdrževalne službe

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Višješolska izobrazba tehnične smeri.

Ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Znanja za uporabo računalniških programov.

Znanje angleškega jezika.

5 leti delovnih izkušenj.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           vodenje tehnično vzdrževalne službe, sodelovanje in ter usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja,

-           sodelovanje pri izbiri ponudnikov za izvajanje vzdrževalnih in servisnih del na članici,

-           odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo šole, v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa),

-           nadzor nad porabo energije in vode ter dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanja,

-           opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu tajnika članice.

 

4.    Rok za prijavo:

Od 03.06.2008, 8 dni

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 01 / 476 84 27

E-mail: