Datum objave: 03.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

Višji strokovni delavec - za področje varnosti in zdravja pri delu in požarno varnost (m/ž)

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Visoka strokovna izobrazba smeri varstva pri delu ali druge ustrezne tehnične smeri.

Opravljen strokovni izpit za varstvo pri delu.

Opravljen strokovni izpit iz varstva pred požarom.

Znanja za uporabo računalniških programov.

Znanje angleškega jezika.

2 leti delovnih izkušenj.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           organiziral, vodil in izvajal nalog s področja varstva pri delu in požarne varnosti,

-           svetoval pri izbiri in vzdrževanju zaščitnih sredstev ter skrbel za nabavo,

-           pripravljal strokovne podlage za normativne akte s področja varstva pri delu in požarne varnosti in izdeloval navodila za varno delo ter vodil druge evidence v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari,

-           spremljal stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi, izdeloval poročila s predlogi ukrepov,

-           nadziral izvajanje ukrepov za varno delo in požarno varnostjo,

-           usposabljal delavce in študente fakultete za varno delo in varstvo pred požarom ter,

-           opravljanje drugih nalog po nalogu predpostavljenega, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

Od 03.06.2008, 8 dni

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 01 / 476 84 27

E-mail: