Datum objave: 06.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto (2 delovni mesti):

ASISTENT/-KA na Katedri za interno medicino.

Za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

 

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktor medicine.

Veljaven pedagoški naziv za področje Interna medicina.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

Kratek opis dela in nalog:

-           vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu

-           sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih

-           sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

 

Rok za prijavo:

8 dni, od 06.06.2008 do 14.06.2008.

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek : Mirjam Trček , univ. dipl. prav.

Telefon: 01 / 543 77 22

E-mail: