Datum objave: 03.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI UČITELJ za področje Elektrotehnika (M/Ž).

Za predmete: Elementi za avtomatiko in robotiko, Modeliranje procesov, Teorija regulacij in Multivariabilni sistemi.

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž).

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Doktor znanosti.

Izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje Elektrotehnika .

Znanje slovenskega in angleškega jezika.

Retorične sposobnosti.

Vloge z dokazili sprejema kadrovska služba Fakultete za elektrotehniko,

Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-           organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-           predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-           vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-           usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-           znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

 

4.    Rok za prijavo:

90 dni od 03.06.2008

Začetek dela: 01.10.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 01 / 476 84 27

E-mail: