Datum objave: 13.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI SVETOVALEC REKTORATA II – POOBLAŠČENEC ZA PRIZNAVANJE

Tarifni razred: VII. 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba upravne smeri
 • izkušnje s postopki priznavanja izobraževanja
 • poznavanje predpisov področja
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • komunikativnost
 • znanja za uporabo računalniških programov

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

3. Opis dela in nalog:

Splošen opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega 

Podrobnejši opis:

 • vodi postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja po pooblastilu v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja,
 • vodi evidence o priznavanju in posreduje podatke pristojnemu ministrstvu,
 • opravlja informativno delo z imetniki tujih listin,
 • spremlja informacije javnega značaja s področja priznavanja ter domače in tuje sisteme izobraževanja,
 • sodeluje pri pripravi in izdelavi analiz prijavno sprejemnega postopka za vpis,
 • opravlja druge naloge prijavno-sprejemnega postopka v skladu z dogovorjenimi aktivnostmi in rokovnikom,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega. 

4. Rok za prijavo: 13.6.2008 – 17.6.2008

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani
Kadrovska služba rektorata
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):

Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka:  01/2418-596
E-mail: