Datum objave: 11.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

1.     Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI/A UČITELJ/ UČITELJICA - DOCENT/DOCENTKA

Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti.

Veljaven habilitacijski naziv: docent/tka za področje razvojna psihologija.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: Izkušnje in reference s področja socialne pedagogike

Znanje slovenskega jezika.

Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Raziskovalno delovanje.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

 

4.     Rok za prijavo:

90 dni, do 10.09.07.2008 (datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje dne 11.06.2008)

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Milena Pišlar Crnkovič

Telefonska številka: 01 / 589 23 05

E-mail: