Datum objave: 12.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

Tajnik fakultete

Za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba pravne smeri.

5 let ustreznih delovnih izkušenj.

Aktivno znanje slovenskega in vsaj enega svetovnega jezika.

Vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost.

Znanja za uporabo računalniških programov.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-          vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,

-          kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,

-          zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji,

-          vodenje pravnih in upravnih postopkov članice,

-          priprava osnov za splošne akte članice,

-          sodelovanje pri delu organov članice in univerze,

-          izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev tajništva,

-          sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

Datum objave: 12.06.2008, rok 8 dni; do 20.06.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 01 /47 68 506

E-mail: