Datum objave: 13.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI/A UČITELJ/ICA za področje razvoj in teorija oblikovanja

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti.

Veljaven habilitacijski naziv docent/ka za področje razvoj in teorija oblikovanja.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-           organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-           predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-           vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-           usmerjanje umetniškega in  raziskovalnega dela ter študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-           umetniško in znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-           skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-           opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

90 dni, do 12.09.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Prof. Bojan Gorenec

Telefonska številka: 01 / 251 27 26

E-mail: