Datum objave: 20.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

LEKTOR za področje angleškega jezika

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Aktivno znanje slovenskega jezika.

Aktivno znanje angleškega jezika.

V eljavna odločba o izvolitvi v naziv za področje angleškega jezika izdana na Univerzi v Ljubljani.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov

-           izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih - specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd…)

-           pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov

-           spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah),

-           opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.    Rok za prijavo:

20.06.2008 do 20.09.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Golob

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: