Datum objave: 26.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI/A UČITELJ/ICA – za področje  farmacevtske biokemije

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: dr. farmacije (IX. stopnja).

Veljaven habilitacijski naziv: docent, izr. profesor ali redni profesor za področje farmacevtske biokemije.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,

-           organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke in koordinacija dela ter nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-           predavanja študentom,

-           vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,

-           vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov,

-           usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov,

-           mentorstva,

-           znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,

-           proučevanje in razvijanje konceptov,

-           skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov,

-           druge naloge.

 

4.     Rok za prijavo:

90 dni, do 26.09.2008.

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Zdenka Gantar

Telefonska številka: 01/ 476 95 05

E-mail: