Datum objave: 26.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica :

EKONOMSKA FAKULTETA

 

1.     Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI UČITELJ za področje podjetništva (M/Ž) v nazivu docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja (1 delovno mesto)

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 01.10.2008 za določen čas enega leta s polovičnim delovnim časom.

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti z ustreznega področja.

Veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje podjetništva.

Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Znanje slovenskega jezika.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;

-          skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.

 

4.     Začetek delovnega razmerja:

01.10.2008

 

5.     Rok za prijavo:

90 dni od dneva objave

 

6.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ksenja Jaklič

Telefonska številka:01 / 589 24 37

E-mail: