Datum objave: 30.06.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Pedagoška fakulteta

 

Razpisano delovno mesto:

Vodja tehnično-vzdrževalne službe

 

Pogoji za opravljanje dela:

Višješolska izobrazba tehnične smeri.

Ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti.

2 leti delovnih izkušenj.

Poskusno delo: 3 mesece.

 

Kratek opis dela in nalog:

-          vodenje tehnično vzdrževalne službe, sodelovanje in ter usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja,

-          sodelovanje pri izbiri ponudnikov za izvajanje vzdrževalnih in servisnih del na članici,

-          odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo šole, v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa),

-          nadzor nad porabo energije in vode ter dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanja,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu tajnika članice.

 

Rok za prijavo:

Od 30.06.2008, 30 dni

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Milena Pišlar Crnkovič

Telefonska številka: 01 / 5892 305

E-mail: