Datum objave: 04.08.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA UPRAVO

 

1.     Razpisano delovno mesto:

Asistent/ka (za področje ekonomike javnega sektorja in kvantitativne metode)

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba matematične smeri ali druge naravoslovne smeri.

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva Univerze v Ljubljani (asistent) po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov).

Znanje za uporabo računalniških orodij.

Znanje angleškega jezika.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-           priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,

-           sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-           osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

 

4.     Rok za prijavo:

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljitev roku 30 dni od objave, do vključno 03.09.2008, na naslov: Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana.

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj

Telefonska številka: 01 / 580 55 60

E-mail: