Datum objave: 02.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj – docent (m/ž)

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Aktivno znanje slovenskega jezika.

Tekoče znanje angleškega jezika.

Veljavna odločba o izvolitvi v naziv docenta za področje slovenskega jezika izdana na Univerzi v Ljubljani.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-           organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-           predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih

-           vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-           usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-           znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

-           opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.   Rok za prijavo:

02.09.2008 do 02.12.2008

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Golob

Telefonska številka: 01 / 580 51 39

E-mail: