Datum objave: 05.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA UPRAVO

 

1.   Razpisano delovno mesto:

samostojni strokovni delavec VII/2

(strokovni delavec za mednarodno sodelovanje) (M/Ž)

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba družboslovne smeri.

Aktivno znanje angleškega jezika.

Organizacijske sposobnosti.

Komunikativnost.

Samostojnost pri delu.

Samoiniciativnost.

Eno leto ustreznih delovnih izkušenj.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-           organizacija izmenjave učiteljev, sodelavcev in študentov na podlagi podpisanih pogodb s tujimi univerzami in na podlagi dogovorov, z vodenjem evidenc in pridobivanjem priporočil,

-           organizacija gostovanja tujih učiteljev,

-           redno sodelovanje s fakultetami in univerzami v tujini, s katerimi ima Fakulteta za upravo že sklenjene sporazume,

-           vodenje izvajanja programa Socrates/Erasmus (priprava letnih razpisov za program, organiziranje intervjujev, izbira študentov, organizacija posvetov in okroglih miz na temo programa Socrates/Erasmus, pomoč pri nastanitvah študentov in posredovanje informacij o študiju ter o kraju študija za tuje in domače študente),

-           spremljanje in spodbujanje mobilnosti domačih in tujih študentov,

-           spremljanje in spodbujanje mobilnosti učiteljev,

-           organizacija okroglih miz, delavnic, seminarjev in strokovnih posvetov s področja mednarodnih izmenjav učiteljev in študentov, ter s področja mednarodnega sodelovanja visokošolskih inštitucij,

-           vodenje evidenc in poročanje o mednarodnih sporazumih in sodelovanju,

-           pridobivanje mednarodnih štipendij,

-           promocija programov mobilnosti,

-           sodelovanje pri mednarodnih aktivnostih in mednarodnih projektih Fakultete za upravo,

-           sodelovanje pri postopkih mednarodne akreditacije študijskih programov,

-           priprava in urejanje publikacij za mednarodno sodelovanje.

 

4.   Rok za prijavo:

15 dni od objave, do vključno 20.09.2008.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj

Telefonska številka: 01 / 580 55 60

E-mail: