Datum objave: 09.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

TAJNIK ČLANICE (M/Ž)

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba – pravne, poslovne ali druge ustrezne družboslovne smeri.

Vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Pet let ustreznih delovnih izkušenj.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-          vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,

-          kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,

-          zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji,

-          vodenje pravnih in upravnih postopkov članice,

-          priprava osnov za splošne akte članice,

-          sodelovanje pri delu organov članice in univerze,

-          izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev tajništva,

-          sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

5 dni, do vključno 13.09.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: dekan prof. dr. Janez Hribar

Telefonska številka: 01 / 423 11 61