Datum objave: 12.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

ASISTENT na Katedri za maksilofacialno in oralno kirurgijo za

nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktor medicine, doktor dentalne medicine.

Veljaven pedagoški naziv za področje Maksilofacialna in oralna kirurgija.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu

-         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih

-         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

 

4.   Rok za prijavo:

8 dni, od 12.09.2008 do 20.06.2008.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek : Mirjam Trček , univ. dipl. prav.

Telefon : 01 / 43 7722

Elektronski naslov :