Datum objave: 12.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

ASISTENT na Katedri za nevrologijo za

nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktor medicine

Veljaven pedagoški naziv za področje Nevrologija

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu

-         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih

-         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

 

4.   Rok za prijavo:

8 dni, od 12.09.2008 do 20.09.2008.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek : Mirjam Trček , univ. dipl. prav.

Telefon : 01 / 543 77 22

Elektronski naslov :