Datum objave: 12.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

 

1.    Razpisano delovno mesto:

ASISTENT (ZA POLJSKO KNJIŽEVNOST)

Na oddelku za slavistiko – enota za češki, poljski in slovaški jezik - M/Ž.

Za določen čas 2 let, s polnim delovnim časom.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna slovenistična diploma ali diplomat enopredmetnega študija slovenistike.

Aktivno znanje angleškega jezika.

Izvolitev v naziv asistenta za področje poljske književnosti.

 

3.    Kratek opis del in nalog:

-        izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-        sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,

-        sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,

-        nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-        sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze,

-        opravljanje drugih dela po odredbi neposredno predpostavljenega vodje oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

5 dni, od 12.09.2008.

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 / 241 10 28

E-mail: