Datum objave: 15.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

 

1.    Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ČEŠKO KNJIŽEVNOST

Za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti iz bohemistike.

Veljaven habilitacijski naziv za področje češke književnosti in relevantna bibliografija.

Retorične sposobnosti.

Inovativnost.

Znanje slovenščine.

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

3.    Kratek opis del in nalog:

-          skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,

-          skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-          izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure,ipd.),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.    Rok za prijavo:

90 dni, do vključno 15.12.2008

 

5.    Nastop dela:

01.02.2009

 

6.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 / 241 10 28

E-mail: