Datum objave: 26.09.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

(Rok: do 06. 10. 2013)

 BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

 1. Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2  J017903   (M/Ž)

za določen čas s polnim delovnim časom  od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

 2. Pogoji za opravljanje dela: 

  •  visokošolska izobrazba (prejšnja)  – smer pravo, ekonomija  
  • dve  do pet let  delovnih izkušenj – zaželeno v javnem sektorju
  • aktivno znanje tujega jezika – angleščina, 
  • znanja za uporabo računalniških programov in poznavanje novih medijev 
  • organizacijske sposobnosti

 3. Kratek opis dela in nalog:

  • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
  • samostojno vodenje zadev različnih področij
  • sodelovanju pri delu organov članice in univerze
  • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

  4. Rok za prijavo: od 26. 09. 2013 do 06. 10. 2013

 Pismene vloge z življenjepisom (EUROPASS format), motivacijskim pismom  (razlogi za vlogo, razumevanje delovnega mesta, razumevanje vloge sodobnega managementa in financ javnih visokošolskih zavodov, motiviranost za delo, načini komunikacije s sodelavci)   in  z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

 

 5. Kontaktna oseba na članici:

 Ime in priimek: Irena Nekrep

 Telefonska številka 01 3203 801