Datum objave: 25.09.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Datum objave: 25. 9. 2013

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent, šifra delovnega mesta D011001  z nazivom asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor veterinarskih medicine (magisterij znanosti ali doktorat znanosti)
  • habilitacijski naziv asistent za področje Mikrobiologija z imunologijo
  • aktivno znanje tujega jezika
  • uporaba računalniških orodij

Trajanje zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom, tarifni razred od VII/2 do IX.

3.    Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami za izvedbo pedagoškega dela
  • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje

 4.    Rok za prijavo:  3 dni (od. 26. 9. 2013 do 29. 9. 2013)

 5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: