Datum objave: 01.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva ulica 6, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA za področje Matematika
 • Čas trajanja: nedoločen čas in polni delovni čas


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja Matematike ali druge naravoslovno tehnične smeri, doktorat znanosti
 • (3. Bolonjske stopnje) s področja matematike ali druge naravoslovno tehnične smeri,
 • veljaven izvolitveni naziv docent, izredni profesor ali
 • redni profesor za habilitacijsko področje Matematika, retorične sposobnosti
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela
 • in dela sodelavcev, aktivno znanje enega svetovnega jezika, uporaba računalniških orodij.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja študentom,
 • znanstvenoraziskovalno delo,...


4. Rok za prijavo: 8 dni, do 09.10.2013.


5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: