Datum objave: 01.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva ulica 6, Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/-KA za področji Toplotna in okoljska tehnika in Procesna tehnika.
  • Čas trajanja: določen čas, 2 leti in polni delovni čas


2.Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetni diplomirani inženir strojništva ali magisterij znanosti s področja strojništva ali doktorat znanosti s področja strojništva,
  • veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijski področji Toplotna in okoljska tehnika in Procesna tehnika.
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • uporaba računalniških orodij.


3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke


4. Rok za prijavo:
3 dni, do 04.10.2013.


5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: