Datum objave: 01.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA 2 (dveh) PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana


Razpisuje 2 (dve) prosti delovni mesti (po upokojitvah): 

 • »VISOKOŠOLSKI UČITELJ » M/Ž za nedoločen čas s polnim delovnim časom, šifra DM: D019001
 • Pričetek dela: oktober 2013
 • Pogoji za opravljanje dela:  
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali doktorat znanosti (3. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali
 • priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
 • veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje arhitekture, urbanizma, oblikovanja ali arhitekturne tehnologije

Funkcionalna znanja: 

 • retorične sposobnosti, inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog: 

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


Rok za prijavo: 8 dni od objave

 

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.


Kontaktna oseba na članici: 

mag. Mitja Blaganje
telefon: 01/2000 721
e-mail: