Datum objave: 02.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  30 dni od objave )


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Rodica,
Domžale

1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT za področje ETOLOGIJA  
 • za nedoločen čas
 • s polnim delovnim časom (M/Ž)

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti  s področja živinoreje
 • izvolitev v naziv docent  za področje Etologija
 • znanje slovenskega jezika

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)


4.Rok za prijavo: 30 dni od objave (02.10.2013 do 01. 11.2013)

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Irena Nekrep  
Tel.: 01 320 38 01