Datum objave: 09.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA(MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 30 dni od objave )

Članica:
Akademija za glasbo
Stari trg 34, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT ZA PODROČJE KOMORNA IGRA
(D019001)   M/Ž
Na oddelku za instrumente s tipkami
za nedoločen čas   s polnim delovnim časom

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

  • doktorat znanosti ( prejšnji ) glasbene  ali družboslovne smeri   ali priznanje pomembnih umetniških del na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
  • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene  ali družboslovne smeri   

Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje komorna igra

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
  • umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 30 dni od objave (10.10.2013 do 9. 11.2013)

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič,univ.dipl.prav.
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: