Datum objave: 09.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 8 dni od objave )

Članica:
Akademija za glasbo
Stari trg 34, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto

 • STROKOVNI SODELAVEC ZA PODROČJE KOREPETICIJ (DO17001) M/Ž
 • na Oddelku za instrumente s tipkami
 • za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

 2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec, strokovni svetnik za področje: KOREPETICIJE

3. Kratek opis dela in nalog

Splošni opis:

Klavirska spremljava študentov pri pouku v skladu s študijskim programom  in pravili študija

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri
 • na diplomah,
 • na tekmovanjih na katere študente uradno pošilja Akademija za glasbo,
 • na tekmovanjih, kjer nastopa Akademija za glasbo kot partnerska ustanova
 • TEMSIG –u
 • na internih in javnih prireditvah v organizaciji Akademije za glasbo
 • na gostovanjih kamor je Akademija za glasbo vabljena kot institucija
 • avdicijah Akademije za glasbo
 • preizkusih glasbeno umetniške nadarjenosti
 • klavirska spremljava študentov na preizkusnih predavanjih sodelovanje na diplomah in izpitih
 • klavirska spremljava študentov na letnih izpitih, diplomah, na internih in javnih nastopih, javnih koncertih, tekmovanjih,
 • izvajanje pedagoškega dela za področje klavirja
 • individualni študij programov, ki jih izvajajo študentje,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 8 dni

Datum objave: 9.10.2013 do 17.10.2013

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: