Datum objave: 11.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Teološka fakulteta

 

 

1. Razpisano delovno mesto:

·         visokošolski učitelj – docent/izredni profesor/redni profesor za področje pastoralne in kerigmatične teologije (m/ž)

 

Čas trajanja zaposlitve: za nedoločen čas s polnim delovnim časom

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

·         doktorat znanosti

·         veljaven habilitacijski naziv za področje pastoralne in kerigmatične teologije

·         aktivno znanje slovenskega jezika

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov

·         uporaba računalniških orodij

 

 

3. Kratek opis dela in nalog:

·         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov

·         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

·         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na podiplomskih študijskih programih

·         vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

·         usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi zaključnih nalog in drugih del

·         znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

·         skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

 

4. Rok za prijavo:

·         30 dni od objave (do vključno 11. november 2013)

 

 

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Simon Jurkovič

Telefonska številka: 01/434 58 20

E-naslov: tajnik@teof.uni-lj.si