Datum objave: 14.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 14 dni od objave, datum objave: 14.10.2013)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1   (M/Ž)
za določen čas (12 mesecev) s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja in 3 mesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • dipl.kem., univ.dipl.kem. ali sorodni kemijski program
 • osnovna dela z računalnikom, znanje angleščine
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
 • izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
 • stalni nadzor nad upoštevanjem in izvajanjem varstvenih ukrepov in normativov varnosti in zdravja pri delu
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  14 dni od objave, do 28.10.2013 (zaposlitev predvidoma s 1.1.2014)
Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Uršula Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701