Datum objave: 16.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta


1.Razpisano delovno mesto
 

 • STROKOVNI SODELAVEC ZA PODROČJE  KOREPETICIJ (DO17001) M/Ž
 • na Oddelku za instrumente s tipkami
 • za določen čas s 50 % delovnim časom – do vrnitve delavca z bolniške odsotnosti


2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
 • strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec,  strokovni svetnik za področje: KOREPETICIJ3.Kratek opis dela in nalog
Splošni opis:

 

 • Klavirska spremljava študentov pri pouku v skladu s študijskim programom  in pravili študija na diplomah,
 • na tekmovanjih na katere študente uradno pošilja Akademija za glasbo,
 • na tekmovanjih, kjer nastopa Akademija za glasbo kot partnerska ustanova TEMSIG –u
 • na internih in javnih prireditvah v organizaciji Akademije za glasbo
 • na gostovanjih kamor je Akademija za glasbo vabljena kot institucija avdicijah Akademije za glasbo
 • preizkusih glasbeno umetniške nadarjenosti klavirska spremljava študentov na preizkusnih predavanjih sodelovanje na diplomah in izpitih
 • klavirska spremljava študentov na letnih izpitih, diplomah, na internih in javnih nastopih, javnih koncertih, tekmovanjih,
 • izvajanje pedagoškega dela za področje klavirja
 • individualni študij programov, ki jih izvajajo študentje,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega  mesta


4. Rok za prijavo:8 dni
Datum objave: 16.10.2013 do 24.10.2013