Datum objave: 21.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ANGLOAMERIŠKO KNJIŽEVNOST (m/ž)
za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja literarnih ved
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje književnosti v angleščini
 • 5 let delovnih izkušenj
 • poučevanje angloameriške književnosti v angleškem jeziku
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo

Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure,ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

Rok za prijavo: 30 dni, do vključno 18. 11. 2013 (datum objave: 21.10.2013)

Predviden pričetek dela: 17. 2. 2014.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 / 241 10 28
E-mail: