Datum objave: 23.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Univerza v Ljubljani
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja, zdravstva;
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Mikrobiologija in imunologija;
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo;
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.


3.Kratek opis dela in nalog:

 

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke


4. Rok za prijavo:

8 dni, od 24.10.2013  


5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: izr. prof. dr. Miroslav Petrovec
Telefon: 01 543 7408