Datum objave: 25.10.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok prijave 5 dni od objave, datum objave: 25.10.2013)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC – ASISTENT, V NAZIVU ASISTENT Z DOKTORATOM  ZA PODROČJE PREHRANA  (M/Ž) za določen čas 24 mesecev z možnostjo podaljšanja in s polovičnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti iz področja živilstva
  • izvolitev v naziv asistent za področje Prehrana
  • organizacijske sposobnosti, komunikativnost 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo:  5 dni od objave, pričetek dela predvidoma 01.12.2013

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701