Datum objave: 04.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2,
Ljubljana

1. Razpisani 2 delovni mesti:
 

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA KIRURGIJO
 • za nedoločen čas,
 • z nepolnim delovnim časom  


2.Pogoji za opravljanje dela:
 

 • univerzitetna izobrazba iz medicine
 • doktorat znanosti (prejšnji in sedanji)
 • veljaven habilitacijski naziv:
 • docent  za področje Kirurgija
 • izredni profesor za področje Kirurgija
 • redni profesor za področje kirurgija
 • hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev


Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.


3.Kratek opis del in nalog:
 

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.


4. Rok za prijavo:
14 dni, od 4.11.2013 do 18.11.2013

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: v.d. predstojnika Katedre za kirurgijo prof. dr. Alojz Pleskovič
Telefonska številka: 01 522 2525